مراسم تقدیر از اقای دکتر اردبیلی توسط شهردار محترم منطقه دو


مراسم تقدیر از اقای دکتر اردبیلی بنیانگذار لاله برای مادران توسط شهردار محترم منطقه دو و اقای الویری رئیس شوراهای ایران

نظر بدهید

19 − 15 =