لاله برای مادران

اقای دکتر اردبیلی امسال علاوه بر کاشت ۲۰۰ هزار پیاز گل لاله در پیاده راه لاله بر مادران خیابان زرافشان تعداد ۳۰ هزار گل لاله نیز به یاد تمامی مادران ایران زمین در بلوار خوردین منطقه شهرک غرب تهران کاشتند تا با به گل نشستن لاله ها در فروردین ماه ۱۳۹۹ طراوت و زیبایی مضاعفی

ادامه مطلب

امسال نیز بمانند سالهای گذشته در اذر ماه کشت ۲۰۰ هزار پیاز لاله در پیاده راه لاله برای مادران انجام پذیرفت. آقای هومن اردبیلی بنیانگذار بنیاد لاله برای مادران برای هشتمین سال متوالی به یاد تمامی مادران ایران زمین طراوت و سرسبزی را به خیابان زرافشان شهرک غرب اورده اند. امیداست فروردین ۱۳۹۹ با به

ادامه مطلب

گزارش ویدیویی کامل از مراسم تقدیر شهردار محترم منطقه دو جناب اقای کشت پور و اقای الویری رئیس شوراهای ایران و دیگر اعضای محترم شورای شهر تهران از اقای دکتر هومن اردبیلی بنیانگذار پیاده راه لاله برای مادران  

ادامه مطلب