مهندس مهرام نائینی

مدیر روابط عمومی

متولد 1353، مهندس برق و طراح و ناظر پایه یک سازمان نظام مهندسی استان تهران طراح و ناظر بسیاری از پروژه های ساختمان و تاسیسات مسکونی و اداری


دپارتمان:
۰۹۱۲۹۱۵۴۳۳۲
امروز با ما تماس بگیرید!
ساعات کاری
برای اطلاعات بیشتر با دفتر تماس بگیرید.
ادرس ایمیل
info@enphila.com