مشارکت و فعالیتهای داوطلبانه

یکی از مفاهیم باارزش برای ما اعتقاد به مشارکت همگانی است. به این معنا که همه ما مردم و گروههای اجتماعی در قبال امور شهری به صورت عام و امور محیط زیستی به صورت خاص مسوولیت داریم و بهتر است نقش بپذیریم. به این صورت "شهرنشینان" به "شهروندان" تبدیل می شوند و امور شهری مطابق با نیازهای شهروندان از طریق مشارکت با دولتها اداره می شود.
به این منظور از تمام شهروندانی که مایل هستند در اجرا، بهبود و بسط این پروژه ها با ما به صورت داوطلبانه همکاری کنند دعوت به همکاری می کنیم. به امید روزی که همه با هم در حفظ و زیبایی شهرو طبیعت آن سهیم باشیم.

از طریق فرم زیر نام و شماره تماس خود  و ساعتی که با شما تماس بگیریم را به ما بگویید . در زمانی که انتخاب کردید با شما تماس می گیریم .