تلاشی برای انسان و طبیعت

ما دو آرمان داریم ، انسان و محیط زیست.

هشیار نسبت به محیط زیست
ما باور داریم که یک زمین بیشتر نداریم و برای حفظ آن باید هشیار باشیم.
شادابی
ما با طرح های خود سعی داریم شادابی شهر و مردمش را بیشتر کنیم .
محیط زیست در تهران
فعالیت های ما در شهر تهران است ، شهری صنعتی که نیازمند محیط زیست بهتری است.
هوای طبیعت را داریم
سعی داریم با طرح هایمان هوای طبیعت را داشته باشیم.

اعضای کلیدی

 تیم ما

رسالت و ارزش های ما

 

رسالت ما : کمک به حفظ محیط زیست شهری و زیبایی شهر از طریق اجرای ایده های خلاقانه

ارزشها: حفظ محیط زیست، مسوولیت همگانی درقبال محیط زیست، وقف محیط زیستی، مشارکت همگانی

  • شباهت مادران و طبیعت در این است که هر دو زادگاه ما هستند
  • وقتی هوای طبیعت را داریم هوای خودمان را داریم
  • یک زمین بیشتر نداریم
  • خودمان را در شلوغی شهر گم نکنیم