عکس ها

امسال نیز بمانند سالهای گذشته در اذر ماه کشت ۲۰۰ هزار پیاز لاله در پیاده راه لاله برای مادران انجام پذیرفت. آقای هومن اردبیلی بنیانگذار بنیاد لاله برای مادران برای هشتمین سال متوالی به یاد تمامی مادران ایران زمین طراوت و سرسبزی را به خیابان زرافشان شهرک غرب اورده اند. امیداست فروردین ۱۳۹۹ با به

ادامه مطلب

با توجه به اهمیت فرهنگ مشارکت در حوزه محیط زیست،مجموعه تولیدی طارم پلاست (تولید کننده نوارهای ابیاری  قطره ای) زیر مجموعه گروه کشاورز با اهدا شش هزار متر نوار ابیاری به پروژه لاله برای مادران،قدمی در این مشارکت برداشتند. بدینوسیله کار ارزنده این دوستداران محیط زیست را ارج می نهیم و ضمن ارزوی توفیق و

ادامه مطلب