کاشت ۸۰۰۰ گل لاله در فضای پارک پردیسان

با توجه به اهمیت موضوع محیط زیست، تعداد ۸۰۰۰ گل لاله در فضای پارک پردیسان مقابل ساختمان مرکزی سازمان محیط زیست کاشته شد که فروردین ماه ۹۸ آماده بازدید میباشد.

نظر بدهید

بیست + 17 =