بازتاب پیاده راه لاله برای مادران در شبکه های مختلف خبری ( بهار ۹۸ )

بازتاب کاشت ۲۲۰ هزار گل لاله در ۶۰ گونه مختلف در شبکه های مختلف خبری توسط اقای دکتر هومن اردبیلی بنیانگذار پیاده راه لاله برای مادران

 

نظر بدهید

4 × 1 =