مراسم تقدیر از اقای دکتر اردبیلی توسط شهردار محترم منطقه دو


مراسم تقدیر از اقای دکتر اردبیلی بنیانگذار لاله برای مادران توسط شهردار محترم منطقه دو و اقای الویری رئیس شوراهای ایران

نظر بدهید

نه + 17 =