مصاحبه شبکه بین المللی الجزیره با دکتر هومن اردبیلی بنیانگذار پیاده راه لاله برای مادران

 

پیاده راه “لاله برای مادران” با قدردانی از کادر پزشکی درمانی،جهانی شد. با گزارش شبکه انگلیسی زبان الجزیره موضوع کاشت ۲۳۰۰۰۰ گل لاله در پیاده راه لاله برای مادران که برای هشتمین سال پیاپی به همت اقای دکتر هومن اردبیلی بیاد تمامی مادران ایران زمین انجام می پذیرد به جهان مخابره شد. امسال تقدیر و تشکراز کادر پزشکی درمانی بیمارستانها با ارسال هزاران گل لیلیوم نیز پیوست این اتفاق قشنگ بود.

نظر بدهید

هفده + 6 =